Hvert år ansetter Xledger summer interns som jobber hos oss gjennom sommeren. Nå er sommeren straks over og årets summer interns har oppsummert sine erfaringer fra ukene i Xledger.

Hvert år ansetter Xledger summer interns som jobber hos oss gjennom sommeren. Nå er sommeren straks over og årets summer interns har oppsummert sine erfaringer fra ukene i Xledger.

Sommeren har gått så fort og nå har tiden snart kommet for at vi summer interns skal takke for oss! I løpet av sommeren har vi fått ta del i flere av elementene som utgjør konsulenthverdagen.

Vi var først med på superbrukerdag med BDO, og vi har fått være med på både salgsmøte hos ny potensiell kunde og konsulentmøte med eksisterende kunde. Vi har fått gjennomføre en lett versjon av regnskapsførersertifisering og vi har fått bidra til intern verdiskapning ved å klassifisere supportsaker og oppdatere brukerdokumentasjon. Vi har også fått innblikk i de ulike teamenes arbeidshverdag og har vikariert i resepsjonen.

Det har vært veldig spennende å lære hvordan hele organisasjonen jobber og vi er imponert over den solidariske og inkluderende kulturen.

Spesielt interessant har det vært å få bruke systemet i praksis. Vi har fått innblikk i hvordan systemet håndterer automatisering og Xledger sine styrker opp mot systemer vi har brukt tidligere.

Vi har blitt tatt veldig godt imot og det har vært så hyggelig å bli kjent med Xledger. Vi håper også at arbeidet vårt gjennom sommeren kommer til nytte, og at de nymalte benkene blir flittig brukt også utover høsten. Takk for oss!